AFM maakt per ongeluk intern shortregister publiek

Gepubliceerd op 26 January, 2017 07:56

Henkjan Faber, 26 januari 2017Dagelijks publiceert de AFM alle meldingen van shortposities die boven de 0,5% uitkomen.

De partijen die de shortpositie innemen zijn verplicht deze te melden vanaf 0,2%. Maar alleen boven de 0,5% worden deze posities openbaar gemaakt.

Deze meldings- en publicatiegrenzen zijn op Europees niveau gereguleerd vanuit de overkoepelende Europese autoriteit financiële markten (ESMA).

Afgelopen dinsdag (24 januari '17) maakte de AFM per ongeluk haar interne document openbaar. Hierin staan dus ook alle meldingen tussen 0,2 en 0,5%. Het ging om ruim 18.000 meldingen waar in het openbare register slecht 5.577 meldingen gedaan zijn.

Dit riep veel vragen op: waarom publiceert de AFM niet altijd alle beschikbare informatie? Is de publieke informatie dan nog wel betrouwbaar? Etcetera. Ook kreeg ik weer de vraag hoe shortsell.nl aan haar informatie komt.

Het korte antwoord: we gebruiken het openbare register dat wordt gepubliceerd door de AFM.


Wat doen we dan met die informatie op shortsell.nl?

We verzamelen álle meldingen uit het AFM register en splitsen die op per fonds. Per fonds tellen we de posities op om het actuele shortpercentage te berekenen.

In het overzicht voor Nederland (shortsell.nl/universes/Nederland) staan alleen de officiële cijfers, dus de totalen van shortposities bóven de 0,5%. Voor TomTom is dat momenteel (26 jan '17) 1,57%.


Screenshot: totaal netto shortpositie van TomTom op 26 januari 2017

Op de detailpagina van TomTom staat vervolgens de historische grafiek, waarbij 'slotmeldingen' (meldingen waarbij een positie onder de 0,5% duikt) op 0 worden gezet. In de legenda onder de grafiek wordt per shorter de laatste bekende positie vermeld. Hier ronden we dus níet af naar 0% bij een slotmelding maar laten we de als laatste gepubliceerde positie zien. Dit noemen we een 'onderwaterpositie'.

Het is mogelijk om deze onderwaterposities ook in de grafiek weer te geven: klik daarvoor op de detailpagina van TomTom op het linkje bovenaan de grafiek met de tekst "Klik hier om deze posities toch weer te geven". De grafiek toont nu alle laatst bekende posities. Het totaal van deze shortpositie komt voor TomTom dan uit op 8,24% (bijgewerkt tot en met 26 jan '17).

De posities onder de 0,5% noemen we onderwaterposities omdat ze niet (officieel) zichtbaar zijn maar mogelijk wel bestaan. Ten overvloede: het gaat om de laatst bekende posities. Het is mogelijk dat deze posities inmiddels veranderd zijn. Hoger of lager, maar in ieder geval onder de 0,5%.


Is het dan relevant om deze posities mee te nemen in de grafiek of in de totaalberekening?

Dat hangt er vanaf.

Posities die onder de 0,5% gekomen zijn worden niet meer gepubliceerd en daarover is dus geen openbare informatie meer. Je kunt dus stellen dat je ze moet negeren.

Maar soms is het nuttig om deze posities toch mee te nemen. Bijvoorbeeld als een shorter steeds wisselt tussen een positie vlak boven en onder de grens.


Screenshot: ontwikkeling van de shortpositie van AHL Partners in TomTom over de afgelopen 180 dagen

AHL Partners zit al maanden rond de grens van 0,5% short in TomTom. In dit geval is het onzinnig er vanuit te gaan dat ze tussentijds steeds helemaal naar nul afbouwen. Hoewel het in theorie wel mogelijk is.

Aan de andere kant, Passport Capital zit al sinds 8 november 2012 - een week na de start van het shortregister - onder de grens van 0,5%. Sindsdien komt Passport Capital niet meer in de openbare lijst. En uit het interne document blijkt dat Passport een jaar later heeft afgebouwd tot onder de grens van 0,2%. Is het zinnig deze partij nog mee te tellen in het totaal? Waarschijnlijk niet.


Screenshot: de laatst bekende positie van Passport Capital in TomTom is al 4 jaar niet veranderd

Het zal per situatie verschillen of het nuttig is te kijken naar de onderwaterposities. Het is aan de lezer om te bepalen hoe hiermee om te gaan.

Voor fonds als TomTom waarin actief gehandeld wordt zal de waarheid in het midden liggen. Het totaal van de laatste bekende posities komt uit op 8,24%. Uit het gelekte AFM document blijkt dat dit in werkelijkheid iets lager ligt. Maar nog steeds een stuk hoger dan de 1,57% die boven water zichtbaar is.


Tot slot

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er een foutje in de gegevens sluipt.

Het komt voor dat meldingen foutief worden gedaan en later worden gecorrigeerd. Het is helaas niet altijd mogelijk om vast te stellen wanneer dit gebeurt. Ook komt het voor dat posities ineens 'verdwijnen' zonder dat er een slotmelding onder de 0,5% wordt gepubliceerd.

Voor een groot deel blijft het mensenwerk. Blijf dus altijd kritisch op de informatie die op deze website wordt gepubliceerd en raadpleeg indien nodig de onderliggende bronnen. Uiteindelijk ligt daar de autoriteit.

Disclaimer: shortsell.nl is niet gelieerd aan de Autoriteit Financiele Markten (AFM). De informatie op deze website is gebaseerd op het "Register short selling" welke openbaar wordt gepubliceerd door de AFM en haar zusterorganisaties in Europa. Meer informatie over het register en een link naar het register zelf is beschikbaar op de betreffende pagina van de AFM website. Shortsell.nl geeft geen garanties over de juistheid van de informatie op deze pagina.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info apestaartje shortsell.nl

Glyphicons Free licensed under CC BY 3.0.